Meble ekskluzywne do salonu – Fuchs Furniture

Poszuku­jesz ekskluzy­wnych mebli do salonu? W naszej Pra­cowni wykonu­jemy komody, szafy, szafki, kon­sole – do nowoczes­nego lub sty­lowego wnętrza

Luksusowe meble do salonu

Nowoczesne meble Art Deco

Każdemu marzą się wnętrza ze sty­lowymi, ekskluzy­wnymi meblami…

Salon jest bez wąt­pi­enia pomieszcze­niem, które zasługuje na szczególny wys­trój – to miejsce, gdzie domown­icy spędzają wiele czasu, powinien być tak urząd­zony, aby można było swo­bod­nie się w nim poczuć, odpocząć, a jed­nocześnie, aby był reprezen­ta­cyjny, wyjątkowy, piękny, ele­gancki… Może być wyposażony np. w piękne, luk­su­sowe ekskluzy­wne meble, które poza ele­gancją i wspani­ałym wyglą­dem będą również funkcjonalne.

W sty­lowym, ekskluzy­wnym meblu na pier­wszy rzut oka widać jego unika­towość. Widać, że nie jest to mebel zro­biony przez chińską maszynę w mil­ionach egzem­plarzy. Widać ekskluzy­wne mate­ri­ały, widać jakość wykończenia i rękę fachowca, co czyni taki mebel niepowtarzalnym.

Meble ekskluzy­wne do salonu: komody, szafy, szafki, kon­sole – gięte w wysokim połysku.

Ekskluzy­wne meble w stylu glam­our. Pra­cow­nia Meblarska Fuchs Fur­ni­ture – wykonu­jemy wyjątkowe sty­lowe, ekskluzy­wne meble do salonu – komody o pięknej zakrzy­wionej linii. Nowoczesne lub sty­lowe meble – naw­iązu­jące do stylu art deco, secesji czy barokowego, wyko­nane na wysoki połysk lub mat – stanowią niebanalną ozdobę nowoczes­nego wnętrza oraz klasy­cznego wnętrza.

Nasze meble wykony­wane są na zamówie­nie, czas oczeki­wa­nia: około 12 tygodni.

Więcej na: Meble ekskluzy­wne do salonu

Kon­takt

Gale­ria realizacji:

Meble ekskluzy­wne do salonu