Szafka łazienkowa drewniana – Fuchs Furniture

Piękna, ory­gi­nalna szafka łazienkowa drew­ni­ana – wykonu­jemy meble do łazienki – szafki, komody, kon­sole, szafy z drewna orze­chowego, jesionowego

Komoda Pik Duo orzech włoski

Komoda Pik Duo

Szafka łazienkowa drew­ni­ana to piękny efek­towny mebel, który poza swoją funkcją użytkową może stanowić niebanalną ozdobę tego pomieszczenia. Ze względu na szczególne warunki panu­jące w łazience, mebel ten musi być odporny na te trudne warunki. Musi być przede wszys­tkim wytrzy­mały. A co to znaczy? Znaczy to, że wyko­nanie takiego mebla wiąże się z wyko­rzys­taniem innych mate­ri­ałów i innego sposobu pro­dukcji niż meble do takich pomieszczeń jak np. salon czy syp­i­al­nia. Nasze meble łazienkowe z drewna wykony­wane są z mate­ri­ałów wodoo­d­pornych. W przy­padku stosowa­nia nat­u­ral­nych oklein drew­ni­anych: orzecha, pal­isan­dru, dębu, jesionu – drewno jest zabez­piec­zone lakierem wysok­iej jakości.

Wykonu­jemy ekskluzy­wne, niety­powe drew­ni­ane meble do łazienkiszafki łazienkowe drew­ni­ane, komody pod umy­walki. Więcej o: Pra­cowni Meblarskiej Fuchs Fur­ni­ture.

Zachę­camy do obe­jrzenia naszego Kat­a­logu

Nasze szafki łazienkowe drew­ni­ane często mają gięte boki, nogi i fronty 3d. W komodzie pod umy­walkę górna szu­flada – ze względu na mon­taż insta­lacji – posi­ada odpowied­nią kon­strukcję, dolna szu­flada wysuwa się na pełną głębokość mebla.

Każde zamówie­nie jest trak­towane indywidualnie.

Meble są wykony­wane na zamówie­nie, ide­al­nie wpa­sowują się do wnętrza sty­lowej łazienki i nowoczes­nej łazienki.

Czas real­iza­cji od 612 tygodni – w zależności od wzoru i sposobu wykończenia.

Więcej na: Szafki łazienkowe drewniane

W razie pytań prosimy o:

Kon­takt

Poniżej nasze realizacje.

Szafka łazienkowa drewniana