Duże komody do salonu – Fuchs Furniture

Pole­camy wyjątkowe meble – duże komody do salonu – w stylu glam­our, klasy­cznym, nowoczes­nym. Potrze­bu­jesz dużej, pięknej komody? To zadanie dla nas!

Komoda glamour

Duża komoda do salonuKomoda Bella Duo.

Komody w stylu glam­our do salonu – to często meble o pięknej zakrzy­wionej linii – naw­iązu­jące do stylu barokowego, klasy­cznego – wyko­nane na wysoki połysk lub mat stanowią niebanalną ozdobę nowoczes­nego i sty­lowego wnętrza.

Nasze duże komody wykony­wane są na zamówie­nie, czas oczeki­wa­nia: około 712 tygodni. Meble wykonu­jemy od początku sami – najważniejsza jest jakość i zad­owole­nie klienta, dlat­ego komody glam­our pro­dukowane w naszej Pra­cowni Fuchs Fur­ni­ture są staran­nie wyko­nane – do każdego zlece­nia pod­chodz­imy indy­wid­u­al­nie – dokładamy wszel­kich starań aby finalny pro­dukt: duża komoda do salonu była nie tylko pięknym, ale również funkcjon­al­nym meblem.

Wszys­tkie komody w katalogu:

Komody sty­lowe do salonu

Zapy­taj o wycenę

Duże komody do salonu

Więcej

Zobacz film:

Na innym filmie widać powierzch­nię mebla lakierowanego na czarno i w wysokim połysku. Nasza komoda Pik: komoda Pik film

Więcej w Kat­a­logu

Meble sty­lowe do salonu

Zachę­camy do kontaktu:

Kon­takt

Zobacz też:

Zachę­camy do obe­jrzenia filmu z naszą komodą Pik

czarną wykońc­zoną na wysoki połysk (kolor czarny fortepianowy)