Meble zaokrąglone – Fuchs Furniture

Piękne, ekskluzy­wne meble o zaokrą­glonych krawędzi­ach, wykony­wane są na zamówie­nie przez naszą Pra­cownię Meblarską.

ekskluzywne meble łazienkowe

Komoda Barocco

Pole­camy wyko­nanie niety­powych mebli zaokrą­glonych. Meble te mają zaokrą­glone krawędzie lub cylindryczny ksz­tałt. Forma mebla składa się z okrągłych ksz­tałtów, które tworzą bryłę. Meble wspaniale prezen­tują się w nowoczes­nych i sty­lowych wnętrzach.

Gale­ria real­iza­cji: Meble zaokrąglone

Meble o zaokrą­glonych krawędzi­ach – naw­iązują do dawnych epok – stylu Art-​Deco, Secesji lub Vintage.

Nasze meble okrągłe wykony­wane są na zamówienie.

Czas oczeki­wa­nia – w zależności od wzoru: około 714 tygodni.

Więcej na: Kat­a­log mebli

W celu real­iza­cji zamówienia skon­tak­tuj się z nami: Kon­takt