Komoda w stylu klasycznym – Fuchs Furniture

Pole­camy komodę Pik Duo! Klasy­czna komoda o zaokrą­glonych ksz­tał­tach, w nowoczes­nym wykończeniu.

szafka łazienkowa na wymiar

Komoda Pik Duo

Komoda w stylu klasy­cznymmebel o okrągłych ksz­tał­tach naw­iązu­jący do klasy­cyzmu – do dawnej epoki – jed­nak w nowoczes­nym wyda­niu – piękny i zarazem funkcjon­alny – może służyć jako szafka pod umy­walkę .

Jesteśmy pro­du­cen­tem ory­gi­nal­nych, niety­powych mebli głównie do łazienki – pod umy­walki nab­la­towe, podblatowe.

Mebel do łazienki: szafka lub komoda pod dwie umy­walki nab­la­towe lub pod­bla­towe wyko­nany z mate­ri­ałów wodoo­d­pornych: skle­jki wodoo­d­pornej, lakieru polie­strowego wodoo­d­pornego, wyko­rzys­tu­jemy także płyte mineralno-​akrylową (solid sur­face). Górna szu­flada – ze względu na mon­taż insta­lacji – wysuwa się na odpowied­nią głębokość, dolna wysuwa się na pełną głębokość mebla. Prowad­nice: „Strong” bocznego mon­tażu z dociągiem mają udźwig – 80 kg.

Pole­camy wyko­nanie ory­gi­nal­nych mebli w stylu klasy­cznym: szafki, komody, słupki łazienkowe, wit­ryny, stoły, kon­sole i wiele więcej.

Tutaj można zobaczyć film z naszą komodą Pik Duo w czarnym połysku:

Zapraszamy, więcej na: Szafki łazienkowe

Wykonu­jemy także Kon­sole łazienkowe

Gwaran­tu­jemy wysoką jakość wyko­na­nia i wykończenia. Wykon­amy przed­miot także wg pro­jektu klienta.

Komody w stylu klasycznym

Zapraszamy do obe­jrzenia naszych galerii:

Więcej

W przy­padku pytań, prośby o wycenę – zachę­camy do kon­taktu, chęt­nie odpowiemy na wszys­tkie pytania:

Kon­takt

Zachę­camy do obe­jrzenia pełnego Kat­a­logu

Kat­a­log mebli Fuchs Furniture

Zachę­camy do obe­jrzenia filmu z naszą komodą Pik

czarną wykońc­zoną na wysoki połysk (kolor czarny fortepianowy)

Zapraszamy do kontaktu:

Kon­takt