Producent mebli glamour – Fuchs Furniture

Pole­camy wyko­nanie wyjątkowych mebli – meble w stylu glam­our. Meble takie stanowią niebanalną ozdobę nowoczes­nego i sty­lowego wnętrza.

szafka rtv glamour czarna

Szafka rtv Gama

Pro­du­cent mebli glamour

Wykonu­jemy różné pro­jekty, często są to meble o zakrzy­wionej giętej linii. Wygięta forma mebla – naw­iązuje do stylu barokowego, lud­wikowskiego lub meble o for­mach prostych, geom­e­trycznych. Meble takie stanowią niebanalną ozdobę nowoczes­nego i sty­lowego wnętrza.

Meble są wykony­wane w naszej Pra­cowni – od pro­jektu po gotowy mebel – mamy pełną kon­trolę nad całym pro­ce­sem wytwórczym.

Np. ory­gi­nalna komoda barokowa była źródłem inspiracji do wyko­na­nia niebanal­nej pięknej komody w stylu barokowym. Mebel który ma zachowane pro­por­cje – w efek­cie jest pięknym meblem w stylu glam­our, na który patrzy się z przyjemnością.

Więcej infor­ma­cji o Pra­cowni Meblarskiej Fuchs Fur­ni­ture: O nas

Komoda Pik

czarna wykońc­zona na wysoki połysk (kolor czarny fortepianowy)

Meble łazienkowe w stylu glamour

Zapraszamy!

Kon­takt

Zachę­camy do obe­jrzenia naszego Kat­a­logu