Meble ażurowe

Biurko ażurowe

Ażurowe meble

Wykonu­jemy na zamówie­nie meble ażurowe jak również pan­ele ażurowe . Maksy­malny wymiar pan­ela ażurowego: 280x130cm. Pan­ele wykony­wane są z mdf o gr. 18mm. Meble wykony­wane są z drewna łąc­zonego z płytą mineralno-​akrylową, którą można ter­mo­for­mować, wygi­nać na spec­jal­nych kopytach.

W przy­padku pytań, zachę­camy do kon­taktu: Kon­takt

Zobacz też: