Biurko barokowe

biurko stylowe barokowe

Biurko barokowe

Pro­duku­jemy sty­lowe meble wzorowane na meblach z epoki baroku oraz lud­wika fil­ipa – do odlewów posłużyły ory­gi­nalne orna­menty z XVIII w. oraz XIX w. Biurko barokowe zostało zain­spirowane ory­gi­nal­nym meblem z XIX w. Pri­o­ry­tetem jest dla nas jakość mebla oraz zad­owole­nie klienta. Każde zamówie­nie jest inne – do każdego pod­chodz­imy indy­wid­u­al­nie, sprawdzamy jakość, aby koń­cowy pro­dukt był bez zarzutu. Kari­atydy, orna­menty oraz uch­wyty na biurku barokowym odlane są z mosiądzu.

Meble barokowe

Zobacz więcej ekskluzy­wnych mebli

Kat­a­log mebli

W przy­padku pytań, zachę­camy do kon­taktu: Kon­takt

Zobacz też:

Zachę­camy do obe­jrzenia filmu z naszą komodą Pik Komoda Pik

czarną wykońc­zoną na wysoki połysk (kolor czarny fortepianowy)

komoda film