Pracownia meblarska Fuchs Furniture

Pracownia meblarska

Pra­cow­nia meblarska

Wszys­tkie mate­ri­ały użyte do pro­dukcji są staran­nie dobier­ane przez nas. Do każdego zamówienia pod­chodz­imy indy­wid­u­al­nie – każdy mebel jest staran­nie wyko­nany i wykońc­zony, Przed odd­aniem – dokład­nie sprawdzany. Nasze meble są skom­p­likowane i złożone – ale dzięki temu efek­towne i piękne.

Na tym filmie pokazane jest jak ploter frezu­jący pracuje w drewnie bukowym wyci­na­jąc określone ksz­tałty – w tym przy­padku nóżki do szafki Piano.

Szafka Piano

Szafka Piano RTV

Zachę­camy do obe­jrzenia naszego Kat­a­logu

Korzys­tamy z doświad­czeń pokoleń, które były przed nami, wyko­rzys­tu­jemy także metody pracy dawnych mis­trzów meblarstwa.

Na tej fotografii pokazane jest jak nakładany jest płatek szlag­met­alu na meblu – pro­ces sre­brzenia. Pole­camy artykuł: Złocenie/​srebrzenie powierzchni

Srebrzenie powierzchni

Więcej infor­ma­cji o Pra­cowni Meblarskiej Fuchs Fur­ni­ture: O nas

Zapraszamy!

Kon­takt