Konsole przyścienne w stylu glamour

Kon­sole przyś­ci­enne w stylu glamour

Konsola czarna wysoki połysk H: 87, L: 115 cm

kon­sole, biurka, komody, szafki, szafy, stoły w stylu glam­ourekskluzy­wne nowoczesne meblewysokim połysku w różnych kolorach: są to meble gięte w dowol­nym kolorze – wyko­nane w nowoczes­nym diza­jnie, wykońc­zone na wysoki połysk lub trady­cyjnie zachowu­jąc nat­u­ralny kolor drewna.

Nasze sty­lowe kon­sole wykońc­zone są w nowoczes­nym diza­jnie. Meble często mają gięte nogi. Nasze wyjątkowe, ory­gi­nalne meble świet­nie wyglą­dają w łazience, dos­tosowane są do umo­cow­a­nia umy­walek, ale jak najbardziej mogą stanowić wys­trój salonu, syp­i­alni, jadalni…

Więcej na: Kon­sole

Nasze real­iza­cje:

Jeśli są jakieś pyta­nia – zachę­camy do kontaktu:

Kon­takt

Zachę­camy do obe­jrzenia naszego Kat­a­logu