Barek

Barek art deco z orzecha włoskiego - kopia mebla - H: 140 cm (Photo 147)

Barek

Pole­camy wyko­nanie niety­powych mebli o formie okrągłej lub zakrzy­wionej giętej linii. Barek w stylu art deco. Forma mebla składa się z okrągłych ksz­tałtów, które tworzą bryłę. Meble wspaniale prezen­tują się w nowoczes­nych i sty­lowych wnętrzach.

Nasze meble wykony­wane są na zamówienie.

Czas oczeki­wa­nia – w zależności od wzoru: około 814 tygodni.

Więcej na:

Meble okrągłe

W przy­padku pytań – zachę­camy do kontaktu:

Kon­takt

Zachę­camy do obe­jrzenia naszego Kat­a­logu