Szafka RTV na wymiar

Szafka RTV Geometric. L: 250cm H: 65cm D: 50cm (Photo 660)

Szafka RTV – na wymiar

Nasz firma zaj­muje się wykony­waniem mebli na zamówie­nie.

Zachę­camy do obe­jrzenia naszego Kat­a­logu

Wykonu­jemy na spec­jalne zamówie­nie – szafki rtv – na wymiar – dopa­sowane do potrzeb i wyma­gań klienta. Szafka lub komoda wykony­wana jest z wielką staran­noś­cią, dbamy o każdy szczegół wyko­na­nia mebla – od pro­jektu po gotowy wyrób.

Zapraszamy, więcej na: szafki rtv

Mebel rtv może mieć inne wymi­ary – bardzo ład­nie wygląda jako długi przyś­ci­enny mebel.

Zapraszamy do obe­jrzenia naszych galerii:

Gwaran­tu­jemy wysoką jakość wyko­na­nia i wykończenia.

W przy­padku pytań – zachę­camy do kontaktu:

Kon­takt