Komoda ekskluzywna

komoda ekskluzywna

Komoda ekskluzy­wna

Komoda ekskluzy­wna ory­gi­nalna diza­jn­er­ska komoda w stylu glam­our do wyjątkowego wnętrza.

Meble ekskluzy­wne wykony­wane są na zamówienie.

Pole­camy wyko­nanie wyjątkowych mebli luk­su­sowych – z bardzo dobrych materiałów.

Zachę­camy do obe­jrzenia naszego Kat­a­logu

Zobacz galerię real­iza­cji komoda ekskluzy­wna

Wykonu­jemy także ażurowe ścianki działowe

Gwaran­tu­jemy wysoką jakość wyko­na­nia i wykończenia. Wykon­amy przed­miot także wg pro­jektu klienta.

Zapraszamy do obe­jrzenia naszych real­iza­cji innych mebli:

Na tym filmie widać powierzch­nię mebla: czarny (fortepi­anowy) wysoki połysk Komoda Pik:

Komoda Bombero H 130cm – czer­wona wysoki połysk:

Zachę­camy do obe­jrzenia pełnego Kat­a­logu

Kat­a­log mebli

Zachę­camy do kontaktu:

Kon­takt

Zobacz też: