Meble glamour – Fuchs Furniture

Pole­camy wyjątkowe meble w stylu glam­our – naw­iązu­jące do stylu barokowego, wyko­nane na wysoki połysk stanowią niebanalną ozdobę wnętrza sty­lowego oraz nowoczesnego.

Meble glamour

Pro­du­cent mebli w stylu glamour

Ory­gi­nalna kon­sola barokowa była źródłem inspiracji do wyko­na­nia wyjątkowo pięknego mebla w stylu barokowym.

Mebel który ma zachowane pro­por­cje – w efek­cie jest pięknym meblem w stylu glam­our, na który patrzy się z przyjemnością.

Nasze wyjątkowe meble glam­our – często są to meble o zakrzy­wionej linii – naw­iązu­jące do stylu barokowego, lud­wikowskiego, klasy­cznego lub mod­ern glam­our i mod­ern classic.

Glam­our to bardzo sze­rokie poję­cie, pod którym kryją się prze­ważnie błyszczące powierzch­nie mebli i krysz­tałowe żyrandole.

Nasze meble glam­our wykońc­zone są na wysoki połysk lub w inny sposób.

Nasze meble wykony­wane są na zamówienie.

Do każdego zlece­nia pod­chodz­imy indy­wid­u­al­nie – dokładamy wszel­kich starań aby jakość, wygląd i funkcjon­al­ność były na najwyższym poziomie. Czas oczeki­wa­nia waha sie od 712 tygodni. Nasze meble wykonu­jemy od początku sami w naszej Pra­cowni Fuchs Fur­ni­ture.

Na tym filmie widać powierzch­nię mebla – czarny (fortepi­anowy) wysoki połysk – komoda Pik

Komoda Pik

Zobacz kat­a­log:

Meble glam­our

W przy­padku pytań, zachę­camy do kon­taktu: Kon­takt

Zobacz też:

Zachę­camy do obe­jrzenia filmu z naszą komodą Pik Komoda Pik

czarną wykońc­zoną na wysoki połysk (kolor czarny fortepianowy)

komoda film