Komoda pod telewizor – Fuchs Furniture

Przed­staw­iamy wyjątkowe komody pod telewizor. Wykonu­jemy meble rtv w stylu glam­our – na wymiar.

Komoda pod telewizor

Komoda Fileo RTV

Pra­cow­nia Fuchs Fur­ni­ture zaj­muje się wykony­waniem mebli na zamówienie.

Zapraszamy, więcej o komodach pod telewizor na stronie:

Komody pod telewizor

Gwaran­tu­jemy wysoką jakość wyko­na­nia i wykończenia.
Wykon­amy przed­miot także wg pro­jektu klienta.

Zobacz kat­a­log

Gale­ria real­iza­cji: komoda pod telewizor

Na tym filmie widać powierzch­nię mebla lakierowanego na czarno i w wysokim połysku. Nasza komoda Pik:

Zachę­camy do obe­jrzenia pełnego Kat­a­logu

Kat­a­log mebli

Zachę­camy do kontaktu:

Kon­takt

Zobacz też: