Meble ze sklejki naturalnej do smodzielnego montażu

3 lata temu

Meble ze skle­jki nat­u­ral­nej – funkcjon­alne i proste w formie

meble ze sklejki naturalnej

Pro­ponu­jemy wyko­nanie mebli ze skle­jki nat­u­ral­nej – mate­riał który wygląda bardzo dobrze w stanie surowym jak również wykońc­zony – lakierowany tak aby został kolor naturalny.

Nasze meble są funkcjon­alne. Biurko o sze­rokości 120cm może zaw­ierać szu­fladę, w której swo­bod­nie zmieści się for­mat A3, a dodatkowe listwy o wys. 10cm na blacie – zabez­pieczają przed­mioty przed zrzuce­niem. Biurko w wer­sji pod­sta­wowej to dwie szu­flady pod blatem. Biurko może być prawe lub lewe. Dodatkowy ele­ment, który nie jest połąc­zony na stałe z meblem – może być taki jak na zdję­ci­ach – 2 szu­flady lub otwier­ana jedna szafka.

Mebel może być wyko­nany z surowej skle­jki, wtedy możemy go sami wykończyć sto­su­jąc np oleje lub woski do nat­u­ral­nego drewna.

Mon­taż jest tylko ele­men­tów bocznych do blatu, ele­ment z szu­fladami jest już zmon­towany i dostar­czany jest w całości. Mon­taż – nie wymaga śrub, wkrę­tarki i kleju. Sys­tem mon­tażu: „na klik” – instrukcja dostar­czana wraz z meblem.