Fioletowa dizajnerska komoda

5 lat temu

Komoda Caro - L: 70cm, H: 140cm, D: 50cm, (Photo 506)

Fio­le­towa diza­jn­er­ska komoda

Komoda Caro (wysokość 140cm, sze­rokość 70cm) – piękny mebel w mod­nym kolorze śli­wki. Gięte ksz­tałty mebla pod­kreślone są przez wysoki połysk i głębię koloru. Front mebla – forma 3d.

Mebel w stylu glamour.

Możliwa jest inna kolorystyka jak również niez­naczna zmi­ana wymi­arów mebla. Czas oczeki­wa­nia ok 12 tygodni.

Nasze meble wykonu­jemy od początku sami – od pro­jektu po wyrób końcowy.

Zachę­camy do obe­jrzenia naszych real­iza­cji Komoda Caro: Komoda Caro