Komody lakierowane

5 lat temu

Komody lakierowane

Komoda wzór II - różowa - pink. Wymiary: L: 100 cm, H: 80 cm, D: 50 cm, (Photo 352)

Pro­ponu­jemy wyko­nanie ory­gi­nal­nych, pięknych mebli na zamówie­nie -komody lakierowane – w stylu glam­our – piękne gięte, nowoczesne meblewysokim połysku w różnych kolorach – wyko­nane w nowoczes­nym diza­jnie, wykońc­zone na wysoki połysk lub trady­cyjnie zachowu­jąc nat­u­ralny kolor drewna. Nowoczesny design. Meble mają gięte nogi. Wyjątkowe, ory­gi­nalne meble świet­nie wyglą­dają w łazience, dos­tosowane są do umo­cow­a­nia umy­walek, ale jak najbardziej mogą stanowić wys­trój salonu, syp­i­alni, jadalni…

Meble wykony­wane są na zamówie­nie, czas real­iza­cji od 4 do 6 tygodni.

Więcej na: Komody lakierowane

Kon­takt