Ponadczasowe Art – Deco.

3 miesiące temu

Za co kochamy Art Deco? To pon­ad­cza­sowy styl. Przed­staw­iamy Nowe meble w stylu Art-​deco, które wspaniale prezen­tują się w nowoczes­nych i sty­lowych wnętrzach.

Ponadczasowy styl Art-Deco

Kolekcja mebli w stylu Art-​Deco

Art-​Deco To nie tylko styl w sztuce, architek­turze, modzie… My mamy tą przy­jem­ność wykony­wać nowe meble w stylu Art-​Deco. Lubimy pozornie proste formy mebli (choć w wyko­na­niu okazują się jed­nak skom­p­likowane), lubimy szla­chetne gatunki drewna, które były skrupu­lat­nie dobier­ane i układane na meblach, lubimy solidne rzemiosło, które trzeba opanować aby wykony­wać tego typu meble. W meblach z powyższego zdję­cia użyto szla­chet­nego gatunku okleiny drew­ni­anej: pal­isander w połącze­niu z głęboką matową czernią oraz sre­brnymi dodatkami dodało ele­gancji i szyku meblom.

W galerii poniżej można zobaczyć Meble Art-​Deco wykońc­zone innymi gatunkami okleiny drew­ni­anej – orzecha włoskiego o słabym oraz moc­nym usłojeniu.

Gale­ria: Meble w stylu Art-​Deco

W przy­padku pytań, zapraszamy do kontaktu:

Kon­takt