Szafka łazienkowa

Szafka łazienkowa

Komoda wzór II - wysokość 85 cm -  łazienkowa biała - glamour (Photo 242)

Wykonu­jemy ekskluzy­wne, niety­powe drew­ni­ane meble do łazienki – szafki łazienkowe.

Szafka łazienkowa pod umy­walkę nab­la­tową. Pole­camy wyko­nanie ory­gi­nal­nych mebli z drewna do łazienki, salonu. Meble mają gięte boki, nogi i fronty 3d. Mebel do łazienki pod umy­walkę nab­la­tową lub pod­bla­tową wyko­nany z mate­ri­ałów wodoo­d­pornych. Górna szu­flada – ze względu na mon­taż insta­lacji – wysuwa się na odpowied­nią głębokość, dolna wysuwa się na pełną głębokość mebla. Meble są wykony­wane na zamówie­nie, ide­al­nie wpa­sowują się do wnętrza sty­lowej łazienki i nowoczes­nej łazienki.

Więcej na: Szafki łazienkowe

W razie pytań prosimy o Kon­takt

Poniżej nasze realizacje.