Komoda czerwona wysoki połysk

komoda wzór II - czerwona wysoki połysk - wysokość 130 cm (Photo 304)

Pole­camy wyko­nanie komody czer­wonej w wysokim połysku – gięta, lakierowana. W szu­fladach komód stosowane są sys­temy samod­omykąjące się. Wnętrza szu­flad – drewno ole­jowane. Komoda prezen­tuje się pięknie w sty­lowym i nowoczes­nym wnętrzu. Meble wykony­wane są na zamówie­nie. Czas oczeki­wa­nia – w zależności od wzoru: od 4 do 12 tygodni.

Więcej na: Meble

W celu real­iza­cji zamówienia skon­tak­tuj się z nami: Kon­takt