Szafka łazienkowa w stylu retro

Szafka łazienkowa w stylu retro

komoda glamour do łazienki

Szafka lub komoda pod umy­walkę nab­la­tową w stylu retro do łazienki. Szafka łazienkowa

Jesteśmy pro­du­cen­tem mebli łazienkowych o niety­powych, ory­gi­nal­nych kształtach.

Komoda – szafka łazienkowa w stylu retro jest to mebel wyko­nany z mate­ri­ałów wodoo­d­pornych. Górna szu­flada – ze względu na mon­taż insta­lacji – posi­ada odpowied­nie wycię­cie, dolna wysuwa się na pełną głębokość mebla. W przy­padku mebla pod umy­walkę wpuszczaną w blat – kon­strukcja górnej szu­flady jest odpowied­nia do rodzaju umywalki.

Prowad­nice szu­flad – „Strong” bocznego mon­tażu z dociągiem. Wnętrza szu­flad to drewno szli­fowane i ole­jowane. Tył mebla – skle­jka ole­jowana. Lakier naw­ierzch­niowy: poli­ester na wysoki połysk lub satynowy.

Meble łazienkowe są wykony­wane na zamówie­nie, ide­al­nie wpa­sowują się do wnętrza sty­lowej oraz nowoczes­nej łazienki.

Zobacz filmy:

Komoda Pik

Komoda Pik Duo

Pole­camy artykuł: Luk­su­sowe meble łazienkowe