Termoformowanie solid surface

2 lata temu

lada recepcyjna z solid surface

Ter­mo­for­mowanie płyty mineralno-​akrylowej (solid surface).

Meble do lokali użyteczności pub­licznej jak np. sklepy, salony fryz­jer­skie, kos­me­ty­czne, gabi­nety stom­a­to­log­iczne, itp. mogą mieć ksz­tałt, formę okrągłą.

Solid Sur­face to tworzywa sztuczne, które charak­teryzują się właś­ci­woś­ci­ami typowymi dla min­er­ału i żywic syn­te­ty­cznych.
Mogą był łatwo fre­zowane, cięte przy uży­ciu plotera, obra­bi­ane termicznie.

Dzięki uży­ciu solid sur­face meble mogą być podświ­et­lane. Dostępne są różné kolory, imi­tu­jące np mar­mur, granit, itp.

Meble wygi­nane

Biurko Olive wyko­nane z solid surface

Zachę­camy do kontaktu:

Kon­takt

Więcej na meble wygi­nane