Ażurowe wnętrze – ażurowy design

5 lat temu

Pan­ele ażurowe we wnętrzu

Panel ażurowy Medieval we wnętrzu

Pan­ele ażurowe zna­j­dują bardzo sze­rokie zas­tosowanie we wnętrzu. Mogą stanowić: prze­grodę, przepierze­nie, ściankę wydziela­jącą poszczególne pomieszczenia, mogą być zas­tosowane jako bari­erka schodowa, stanowić ele­ment mebla np. ażurowe deko­ra­cyjne drzwi, mogą też służyć wyłącznie celom deko­ra­cyjnym. Nasze pan­ele wykonu­jemy na wymiar – dos­tosowu­jąc się do potrzeb i wyma­gań klienta. Możemy wykonać panel według pro­jektu klienta.

Więcej na: Pan­ele ażurowe

Kon­takt